Wirtualne biuro Wrocław, wirtualny adres Wrocław

Zadzwoń do nas! 793 739 739

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO – JAK OBNIŻYĆ CZYNSZ NAJMU ZA LOKAL

« Powrót do bloga

W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię nowego koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID – 19. Dnia 13 marca 2020 r.

 Minister Zdrowia (Dz. U. poz. 433) ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, a następnie w dniu 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491) rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zmieniane kolejnymi aktami prawnymi. Wprowadzenie obu wymienionych stanów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zdarzenie o charakterze siły wyższej. W zaistniałych okolicznościach wydano szereg aktów wykonawczych w szczególności uderzających w przedsiębiorców, zwłaszcza usługodawców.

Siła wyższa (vis maior, force majeure) definiowana bywa w nauce prawa jako „(…) zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można zapobiec. 

Przykładami siły wyższej są katastrofy naturalne (powodzie, trzęsienia ziemi – tzw. vis naturalis), ataki terrorystyczne, wojna, ale także akty władzy publicznej (tzw. vis imperia).(…)” (Kodeks cywilny. Komentarz red. prof. ucz. UW dr hab. Konrad Osajda 2020, Źródło: Legalis). W publicystyce prawniczej już teraz pojawiły się głosy, iż do siły wyższej zalicza się także obecną epidemię koronawirusa. Takie opinie ekspertów prawa pojawiły się przykładowo w Dzienniku Gazecie Prawnej (artykuł: „Koronawirus jako siła wyższa”, r.pr. Łukasz Kułaga, r.pr. Małgorzata Miller 2020-03-03, Wydanie Nr 43; artykuł „Koronawirus powinien być traktowany jako siła wyższa” Sławomir Wikariak 2020-03-10 Wydanie Nr 48) oraz w Rzeczpospolitej (artykuł: „Epidemia może wpłynąć na zawarte już kontrakty” Marek Domagalski z opinią prof. Marcina Orlickiego; 2020-03-16).

Wybuch epidemii, wprowadzenie aktów wykonawczych ograniczających znacząco swobodę prowadzonej działalności gospodarczej oraz związane z tym negatywne skutki dla przedsiębiorstw, m.in. dla Spółki, którą reprezentuję, należy uznać za zdarzenie zupełnie niezależne od Spółki oraz niemożliwe do przewidzenia. 

Spółka nie posiadała i nie posiada także żadnych możliwości ani instrumentów, by zapobiec jej skutkom. Opisane zdarzenie spowodowało zamknięcie szkół, przedszkoli, uniwersytetów i innych placówek oświaty. Konsekwencją było obligatoryjne zapewnienie dzieciom opieki, co spowodowało ponadprzeciętną absencję pracowników, w konsekwencji powodując dalsze trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej (względnie spowodowało konieczność czasowego zamknięcia prowadzonego przedsiębiorstwa). Powyższe dotyczy także Spółek prawa handlowego oraz działalności gospodarczych.

Przez stan zagrożenia epidemicznego wiele firm nie może wykonywać większości zobowiązań umownych i świadczyć usług, zgodnie z profilem ich działalności. 

Wiąże się to z powstającymi zatorami płatniczymi lub problemem płatności ze strony kontrahentów. Wiele firm obecnie normalnie nie funkcjonuje i praktycznie nie korzysta z najmowanych lokali. W chwili obecnej spółkom trudno będzie uiszczać czynsz najmu za miesiąc marzec br. oraz miesiące kolejne do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z nim negatywnych skutków gospodarczych.

Zważając na aktualne prace legislacyjne oraz kierunki proponowanych zmian, a także na ponoszone przez Spółkę straty z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, firmy mogą skierować do podmiotów od których wynajmują lokal o pozasądowe polubowne zwolnienie Spółek i działalności z opłat z tytułu czynszu najmu na czas trwania epidemii a w przypadku, gdyby nie było to możliwe, o obniżenie dotychczasowej stawki czynszu najmu o 50 % (pięćdziesiąt procent) – o połowę. Powyższa operacja mogłaby nastąpić w formie pisemnego porozumienia lub aneksu do umowy najmu i dotyczyć ściśle oznaczonego czasu.

Czytaj więcej:

1. Prowadzenie firmy w czasie koronawirusa

2. Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza?

3. Gotowa czysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Sprzedaż spółki bez wychodzenia z domu

5. Tarcza antykryzyzowa

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro i adres we Wrocławiu. Oferujemy usługi wirtualnego biura, adresu do rejestracji firmy, obsługi korespondencji. Idealne rozwiązanie dla Przedsiębiorców potrzebujących adresu firmowego w centrum miasta. Sprawdź i zamów pakiet dla siebie.

więcej

Sprzedaż i rejestracja spółki

Spółki zoo, gotowe spółki na sprzedaż. Rejestracja spółek zoo, sprzedaż spółek. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie sprawnej obsługi spółek i potrzeb przedsiębiorców. Oferujemy czyste spółki dla celów szybkiego uruchomienia działalności.

więcej

Dział prawny

Porady prawne Wrocław, obsługa prawna firm. Nasz dział prawny zajmuje się pomocą prawną, reprezentacją prawną Klientów, obsługą dokumentacji spółek, przygotowywaniem pism, sprawdzaniem umów oraz doradztwem.

więcej

Biura rachunkowe

Biuro rachunkowe Wrocław, usługi księgowe. Pełna księgowość firm i obsługa kadrowo podatkowa przedsiębiorców. Gwarantujemy rzetelność i biznesowe podejście. Obsługujemy i doradzamy firmom najkorzystniejsze rozwiązania.

więcej

Kontakt

Tel.: +48 793 793 793
Napisz e-mail

Zobacz gdzie jesteśmy

ul. Wita Stwosza 16
50-148 Wrocław
NIP 897 179 57 79

Zobacz na mapie O Tutaj